می 18, 2022
ضایعات فلز و چدن

ضایعات فلز و چدن

ضایعات فلز و چدن ضایعات فلز و چدن، آلیاژی از آهن است که حاوی مقدار زیادی کربن است و به این دلیل محتوای کربن آن را […]

تماس بگیرید 09122050719