می 18, 2022
ضایعات میلگرد

ضایعات میلگرد

ضایعات میلگرد ضایعات میلگرد حاوی آهن هستند که می توان آن را با کمک آهن ربای قوی از سایر ضایعات جدا کرد و همچنین می توانید […]

تماس بگیرید 09122050719