مارس 7, 2023
ضایعات ورق

ضایعات ورق

ضایعات ورق در تعریف ضایعات ورق باید بگوییم بعد از تولید محصول آهنی، هر نوع ضایعاتی از قراضه آهن، و ورق آهن بدست بیاید، در چرخه […]
می 18, 2022
ضایعات ورق شیروانی

ضایعات ورق شیروانی

ضایعات ورق شیروانی ورق شیروانی که از قطعه های مهمی در بخش سقف ساختمان می باشد در جنس های مختلفی تولید می شود اما ما در […]

تماس بگیرید 09122050719